Retail Business Awards

Statuetki Retail Business Awards, przyznawane wspólnie przez Business Centre Club i Wydawnictwo Gospodarcze, to pierwsze tak prestiżowe wyróżnienia gospodarcze dla przedsiębiorstw z sektora handlu detalicznego i hurtowego w Polsce. Mają one na celu budowę wizerunku sektora handlu adekwatnego do ważnego wkładu, jaki od lat wnosi on w rozwój polskiej gospodarki i jej innowacyjności.

Wyróżnienia mają także podkreślić zaangażowanie przedsiębiorstw handlowych w kreowanie dobrych praktyk i wysokich standardów biznesowych w obszarze rynku pracy i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Statuetkami są nagradzane firmy i ich menadżerowie za realnie podejmowane działania, które kreują rzeczywistą wartość dla partnerów biznesowych, dostawców, pracowników, lokalnych społeczności i konsumentów, a także gospodarki i środowiska. Wskazując laureatów poprzez ich przykłady chcemy promować wartości, bez których niemożliwe jest budowanie zdrowego, efektywnego i zrównoważonego środowiska, przyjaznego nie tylko dla przedsiębiorców i ich partnerów, ale także dla konsumentów.

Ideą nagród RBA jest także to, aby wspierać i wyróżniać nie tylko największe firmy, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa, które budują swoją pozycję na rynku dystrybucyjnym lub szukają swoich szans w jego niszach.

Scroll to Top