RETAIL TRENDS 2024

O kongresie

Mottem tegorocznej edycji wydarzenia jest hasło „Nowe otwarcie, nowe możliwości”. Ostatni kryzys kosztowo-cenowy wymusił działania optymalizacyjne i poprawę efektywności nie tylko kosztowej, ale także operacyjnej na wszystkich etapach łańcuchu dostaw. Skłonił do modyfikacji modeli biznesowych oraz rewizji działań w obszarze asortymentu, zatrudnienia, marketingu i sprzedaży.

Dzisiaj podmioty z sektora FMCG muszą zastanowić się nad tym jak najskuteczniej wykorzystać szanse, które dadzą im prognozowane odbicie gospodarcze i zbliżający się (ciągle małymi krokami) wzrost siły nabywczej konsumentów. Jak wykorzystać nowoczesne narzędzia w biznesie? Jak wyciągnąć lekcję z ostatnich kryzysowych doświadczeń i przełożyć ja na wzrost wolumenów sprzedaży i marży? Jak poprawić model biznesowy firmy, aby była w stanie odpowiedzieć na wyzwania przyszłości Jak jeszcze lepiej zrozumieć klienta i jego potrzeby? Jak pracować z dostawcami i szukać nowych możliwości pozyskania produktów?

Właśnie o tych wyzwaniach będziemy rozmawiać podczas tegorocznej edycji kongresu Retail Trends.

Scroll to Top