Franczyzowy Superbohater

Biznes, który warto wspierać


Sektor przedsiębiorstw odpowiada za blisko trzy czwarte wartości polskiego PKB. Przy czym małe i średnie firmy generują blisko co drugą złotówkę, a największy udział w PKB mają mikrofirmy − około 30 proc. W 2020 r. działało w naszym kraju ponad 2,2 mln mikro i małych przedsiębiorstw, które wygenerowały w sumie blisko 2 bln zł przychodów. Te zawrotne liczby pokazują jak ważny jest sektor MŚP dla polskiej gospodarki, a tym samym jak bardzo powinniśmy dbać o to, aby małe firmy miały odpowiednie warunki, żeby się rozwijać. Szczególnie, że według danych EFL Leasing pierwszy rok prowadzenia działalności przeżywa około 70 proc. organizacji. Trzy lata udaje się prowadzić biznes tylko co drugiej firmie.

Potężną część sektora MŚP stanowią handel, gastronomia oraz usługi. Coraz częściej działalność tego typu jest prowadzona w ramach franczyzy, pod parasolem większej marki, która jest w stanie zapewnić stabilizację, wiedzę i większe bezpieczeństwo, pozwalając firmie na rozwój, a przedsiębiorcy na większe zarobki. Coraz wyraźniej widać też, że powstaje nowa grupa tzw. multiprzedsiębiorców, którzy pod szyldem jednej sieci prowadzą kilka, kilkanaście lub więcej sklepów i zatrudniają nie tylko rodzinę, ale kilkudziesięciu pracowników. To już nie jest biznes w skali mikro, to poważny biznes.

Aktualnie w Polsce funkcjonuje około 1350 systemów franczyzowych w ramach, których działa niemal 90 tys. punktów handlowych i usługowych, w tym około 40 tys. sklepów. Patrząc na tempo w jakim przyrasta ich liczba, można spodziewać się, że w ciągu kolejnych trzech lat przekroczymy barierę 100 tys. Dlaczego Polacy zakładają własne firmy? Badania EFL pokazują, że niemal połowa ankietowanych zrobiła to, bo… miała taką „okazję”. Na kolejnych miejscach znajdują się chęć spróbowania sił na swoim (42 proc. wskazań) oraz realizacja marzeń (37 proc.).

Co ciekawe z analizy EFL wynika, że sektor MŚP jest znacznie bardziej odporny na kryzysy rynkowe niż wydaje się to samym przedsiębiorcom. Ci ostatni, zapytani o zagrożenia zewnętrzne, które są najniebezpieczniejsze w ich branży, najczęściej wskazywali na kryzysy rynkowe takie jak inflacja czy pandemia (68 proc.), silną konkurencję (64 proc.) oraz trudności związane z rynkiem pracowniczym (54 proc.). W praktyce źródła te wywołały kryzysy znacznie rzadziej. Tylko czterech na 10 przedsiębiorców negatywnie doświadczyło inflacji czy pandemii, a co trzeci miał problemy firmowe spowodowane przez silną konkurencję lub trudności na rynku pracy.

Pomimo swojej odporności i pomimo tego, że franczyzobiorcy budują biznesy korzystając ze wsparcia franczyzodawców, to na co dzień z niezwykłą konsekwencją i siłą zmagają się z wieloma wyzwaniami i problemami. Są niezwykle pomysłowi, przedsiębiorczy i aktywni, dbają nie tylko o swój biznes i klientów, ale także o lokalne społeczności i marki, które reprezentują. Wspierają i inicjują wiele projektów, które mają pozytywny wpływ na otoczenie społeczne, ale także środowisko i planetę.

Statuetki franczyzowych „Superbohaterów”, które wręczymy tym najbardziej aktywnym i kreatywnym przedsiębiorcom mają być dowodem uznania dla ich codziennego wysiłku i stanowić inspirację do dalszej pracy,  większego otwarcia na innowacje i współpracę.

Przedsiębiorcy franczyzowi zostaną nagrodzeni w trzech kategoriach:

  • Przedsiębiorca prowadzący jeden sklep / punkt usługowy;
  • Przedsiębiorca prowadzący dwa do pięciu sklepów / punktów usługowych;
  • Przedsiębiorca prowadzący powyżej pięciu sklepów / punktów usługowych;

Przedsiębiorcy zostaną nagrodzeni za konkretne dokonania i zrealizowane inicjatywy.

Metodologia


Podczas pierwszej edycji plebiscytu na franczyzowego ‘Superbohatera” najlepszych franczyzobiorców wskażą operatorzy handlowi z sektora spożywczego, którzy rozwijają daną markę.

Chcemy podkreślić, że podczas kolejnych edycji, konkurs zostanie otwarty i swoje kandydatury do niego będą mogli zgłaszać nie tylko franczyzodawcy, ale sami właściciele sklepów / punktów usługowych. Jednocześnie w plebiscycie będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy działający nie tylko w sektorze spożywczym, ale także drogeryjnym, gastronomicznym czy szeroko pojętych usług

Wyniki konkursu zostaną zatwierdzone przez kolegium ekspertów, którzy przyjrzą się przesłanym propozycjom. W skład tej grupy wejdą m.in. eksperci związani z portalem Franczyzawhandlu.pl, w tym analitycy, prawnicy i naukowcy.

Scroll to Top