Sala ukraińska

Далі переклад українською мовою

Sala ukraińska to projekt pomocowy Wydawnictwa Gospodarczego i All Retail w ramach Kongresu Retail Trends 2022. Będziemy gościć przedstawicieli największych ogólnokrajowych i regionalnych sieci sklepów oraz stacji paliw działających w Ukrainie. Sprawdź jakie możliwości daje dywersyfikacja biznesu, nowy rynek zbytu i nowi kontrahenci. 

Pomimo działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy, detaliści nie zaprzestali swojej działalności i rozwoju w tym kraju. Mierzą się jednak z rzeczywistością, w której muszą zaopatrywać półki w niezwykle trudnych warunkach konfliktu zbrojnego.

Sieci handlowe sukcesywnie wznawiają działalność sklepów, które zostały zamknięte lub uszkodzone w wyniku walk. Są też takie firmy, które inwestują w dalszy rozwój otwierając nowe placówki, głównie na zachodzie kraju.

Kogo szukają ukraińskie sieci

Ukraińskie sieci handlowe poszukują też dostawców produktów szybko zbywalnych – artykułów spożywczych, kosmetyków, chemii gospodarczej i produktów do higieny osobistej.

Największe zapotrzebowanie jest na produkty o długim terminie ważności: konserwy mięsne i rybne, makarony, kasze, ryż, produkty dla dzieci (spożywcze i higieniczne) oraz środki czystości, itd. 

To doskonała okazja do zaprezentowania nowości w swojej ofercie oraz możliwość sprawdzenia, jakie jest największe zapotrzebowanie na rynku ukraińskim. W jaki sposób można dostarczyć swoje towary do Ukrainy i jak zabezpieczyć swoje transakcje. Umożliwi również nawiązanie kontaktów biznesowych, które po zakończeniu wojny mogą zaowocować w trójnasób i pozwolić rozwinąć polskim producentom skrzydła na ukraińskim rynku. To również możliwość niesienia pomocy w odbudowie ukraińskiej gospodarki, której działanie jest niemniej ważne niż walka na froncie.

To szansa dla polskich firm, które w wyniki sankcji gospodarczych utraciły część dotychczasowych rynków zbytu. 

Zainteresowanie udziałem w wydarzeniu potwierdziły m.in. takie sieci jak Epicentr (DIY), Sim23 (convenience store), ATB, Fozzy Group Welyka KieszeniaTor-BaKOLONasz Kraj/SPAR oraz sieć stacji paliw WOG

Przedstawiciele tych firm przyjadą do Warszawy, aby nawiązać bezpośredni kontakt z polskimi firmami – producentami i dystrybutorami działającymi w branży FMCG. 

Sala ukraińska na Retail Trends 2022

Sala ukraińska na Retail Trends 2022 to platforma łącząca polskich producentów i dystrybutorów produktów szybko zbywalnych, którzy chcieliby nawiązać współpracę z detalistami z Ukrainy. 

Sala dedykowana ukraińskim detalistom zapewni przestrzeń do rozmowy, spotkań i dyskusji między uczestnikami, prelegentami oraz firmami, które zdecydują się na udział w wydarzeniu.

Dostęp do sali ukraińskiej będzie w pełni otwarty dla wszystkich, którzy chcą poznać przedstawicieli ukraińskiego handlu, nawiązać kontakty lub zwyczajnie pomóc. Zapraszamy do jej odwiedzania przez cały dzień trwania naszego kongresu.


Зала українська є проектом допомоги Видавництва Економічного та All Retail . Ми запрошуємо представників найбільших загальнонаціональних і регіональних торговельних мереж і паливних станцій України.

Незважаючи на воєнні дії , які відбуваються зараз в Україні, деталісти продовжують свою діяльність і розвиток. Вони відрізняються особливим оптимізмом,з яким намагаються наповнити полиці усім необхідним під час особливо тяжких воєнних часів.

Торгові мережі послідовно налагоджувають діяльність магазинів,які були замкнуті або ушкоджені під час воєнних боїв. Також існують такі фірми,які інвестують в подальший розвиток, відкриваючи нові об’єкти , в більшості на заході країни.

Кого шукають українські торговельні мережі?

Українські торговельні мережі шукають постачальників продуктів першої необхідності- продукти харчування,косметика,побутова хімія і продукти для особистої гігієни.

Найбільша необхідність продуктів з довготривалим терміном придатності: м’ясні та рибні консерви,макарони,каші,рис,продукти  для дітей (продукти харчування і засоби гігієни), засоби для чищення тощо.

Це унікальна можливість до презентації своїх новинок і можливість перевірки, яка є найбільша необхідність на українському ринку. Таким способом можна постачати свої товари до України і забезпечувати свої транзакції.  Це також дасть змогу налагодити ділові контакти ,які після завершення війни дозволять польським виробникам розправитися крила на українському ринку . Також це можливість допомогти у відновленні української економіки,дія якої є не менш важлива від дій на фронті.

Це шанс для польських фірм,які через економічні санкції втратили частину своїх існуючих ринків збуту.

Зацікавленість до участі в нашому конгресі підтвердили такі українські мережі: АТБ, Fozzy Group, Велика Кешеня,Тор-Ба, КОЛО, Наш Край/SPAR і мережі паливних станцій WOG.

Представники тих фірм приїдуть до Варшави, щоб налагодити безпосередній зв’язик з польськими фірмами і постачальниками працюючи в бранжі FMCG.

Зала українська на Retail Trends 2022

Зала українська на Retail Trends 2022 це платформа з’єднуюча польських продуцентів і дитрибутурів товарів, які хотіли б працювати разом з українськими деталістами.

Зала виділена для українських роздрібних продавців забезпечить простір для розмови, зустрічі і дискусії між учасниками, партнерами і фірмами, які будуть присутні на конгресі.

Доступ до української зали буде відкритий для всіх, хто хоче познайомитися з представниками української торгівлі,встановити контакти або допомогти.

Запрошуємо до її відвідання протягом дня нашого конгресу.

Scroll to Top