Waldemar Skrzypczak

Waldemar Skrzypczak

Generał broni SZ RP w stanie spoczynku

09:05 - 09:25

FMCG business in Poland in the shadow of conflict across the eastern border.

09:05 - 09:25

Biznes FMCG w Polsce w cieniu konfliktu za wschodnią granicą.

Scroll to Top