Tomasz Woźniak

Tomasz Woźniak

CEO | Future Mind

CEO w Future Mind, tworzącej część grupy Solita firmie doradczo-technologicznej, która powstała w 2008 roku i stworzyła ponad 300 produktów cyfrowych dla topowych polskich firm i startupów. Wykładowca akademicki na wielu uczelniach w tym Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego, mentor, promotor inicjatyw wspierających rozwój transformacji cyfrowej firm, doradca technologiczny. Aktywnie uczestniczy w projektach klienckich, skupiając się głównie na walidacji modeli biznesowych i planowaniu strategicznym. Pełni również funkcję członka rady nadzorczej w spółkach Digitree Group S.A. (dawniej SARE S.A.) oraz w BETFAN S.A.

15:40 - 15:55

AI Changes Communication with the Consumer in All Sales Channels

15:40 - 15:55

AI zmienia komunikację z konsumentem we wszystkich kanałach sprzedaży

Scroll to Top