Tomasz Stec

Tomasz Stec

Managing Partner at Simon-Kucher & Partners | Pricing, Revenue Management and Strategy

Tomasz Stec, Partner Zarządzajacy polskiego oddziału Simon-Kucher, globalnej firmy konsultingowej uznanej m.in. przez magazyn The Economist za światowego lidera w doradztwie cenowym. Ekspert z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze strategii, sprzedaży, marketingu oraz zarządzania cenami. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacją architektury cen oraz warunków handlowych, zarządzaniem promocjami, dynamicznym ustalaniem cen. Pracował dla klientów sektora handlu detalicznego oraz dóbr konsumenckich na wielu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (realizował projekty m.in. w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii i Rumunii).

10:05 - 11:10

DEBATE: Wake Up Consumers! Retail Improves Business Models and Seeks New Revenue Streams

  • Consumers emerging from the cost-of-living crisis. Outlook for the coming months
  • Building value for businesses and consumers amid rising costs and stabilizing prices
  • Retail and wholesale companies are improving their business models. In what direction are the changes going?
  • Retail in Poland and around the world is looking for new ways to make money. Where to find them?

MODERATOR:

Łukasz Stępniak, Editor-in-Chief, Wiadomości Handlowe website and magazine

11:30 - 11:45

Retail Trends. Pricing Trends

10:05 - 11:10

DEBATA: Obudzić konsumentów! Retail poprawia modele biznesowe i szuka nowych źródeł przychodów

  • Konsument w trakcie wychodzenia z kryzysu kosztów życia. Perspektywy na kolejne miesiące
  • Budowa wartości dla firmy i konsumentów w cieniu rosnących kosztów i stabilizujących się cen
  • Firmy detaliczne i hurtowe poprawiają modele biznesowe. W jakim kierunku idą zmiany?
  • Handel detaliczny w Polsce i na świecie szuka nowych możliwości zarabiania. Gdzie je znaleźć?

 

MODERATOR:

Łukasz Stępniak, redaktor naczelny, portalu i magazynu Wiadomości Handlowe

11:30 - 11:45

Retail Trends. Pricing Trends

Scroll to Top