Tomasz Grabowski

Tomasz Grabowski

Operations Manager | LPR

Manager ds. Operacji na terenie Polski, odpowiada za zarządzanie przepływami palet oraz procesami, które zachodzą w łańcuchu dostaw. Ponadto jest bardzo zaanagżowany w realizację projektów dotyczących zielonej logistyki oraz wdrażanie zrównoważonych praktyk. Prywatnie bardzo lubi chodzić po górach wraz z całą rodziną, a jego szczególnie ulubionym kierunkiem na turystyczne wyprawy są Bieszczady.  

 

14:45 - 15:40

DEBATE: Green and digital. Building value for business and consumers in the supply chain, in times of high costs

 • Cost crisis compels collaboration and optimization efforts for retailers and suppliers
 • Leveraging new technologies for operational excellence and effective procurement
 • Data-driven strategies to enhance business efficiency and competitiveness
 • Balancing the significance of green supply chain transformation for businesses and consumers
 • Procurement departments navigating the challenges of declining inflation and rising costs
 • Effectively sourcing from international suppliers amidst market and economic instability

MODERATOR:
Michał Kokoszkiewicz, Editor of Wiadomości Handlowe magazine and portal

14:45 - 15:40

DEBATA: Zielony i cyfrowy. Budowanie wartości dla firmy i konsumentów w łańcuchu dostaw, w czasach wysokich kosztów

 • Kryzys kosztowy wymusił zbliżenie i prace nad optymalizacją i efektywnością handlu i dostawców
 • Jak wykorzystać nowe technologie w budowaniu doskonałości operacyjnej i skutecznych zakupów?
 • Jak dane mogą pomóc w budowaniu efektywności i konkurencyjności firmy?
 • Na ile zielona transformacja w łańcuchu dostaw jest ważna dla firm, a na ile dla konsumentów?
 • Działy zakupowe w sytuacji spadającej inflacji i rosnących kosztów. Gdzie szukać wyjścia?
 • Jak kupować u zagranicznych dostawców w czasach niestabilności rynków i gospodarki?

MODERATOR:
Michał Kokoszkiewicz, redaktor magazynu i portalu Wiadomości Handlowe

Scroll to Top