Tomasz Barańczyk

Tomasz Barańczyk

Partner | PwC Polska

Partner, lider inicjatyw ESG w Polsce, lider w zespole Tax&Legal ESG oraz Clients&Market w CEE.
Tomasz od 1996 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm z różnych sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z sektora energetycznego, naftowego i gazowego. Od 2003 r. posiada uprawnienia licencjonowanego doradcy podatkowego. Tomasz posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów optymalizacji podatkowej dla firm, głównie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, akcyzy, cła i innych obciążeń publicznoprawnych. W swojej praktyce zawodowej Tomasz kierował zespołami, które weryfikowały istniejące struktury biznesowe klientów i zapewniały im wszechstronną pomoc w przygotowaniu, a następnie realizacji rozwiązań korzystnych z perspektywy podatkowej.

Scroll to Top