Szymon Turnau

Szymon Turnau

Digital E-commerce Director | Auchan Retail Polska

Dyrektor Digital & E-commerce, związany z Auchan od 2002 roku.  Pracował w strukturach międzynarodowych Auchan we Francji.  Absolwent AGH w Krakowie, Wydział Zarządzania.  Otwierał pierwszy sklep internetowy spółki www.auchandirect.pl w 2010r. z ramienia IT. 

Pasjonata transformacji rynku retail, nowych technologii i cyfryzacji biznesu. 

14:45 - 15:25

DEBATE: The Future of E-grocery - Market Development Scenarios in Poland and the Region

  • How Has the Cost Crisis Revised the Strategies of E-grocery and E-commerce Companies?
  • On Which Battlefields Will the Fight for Customers in the Online Retail Sector Take Place?
  • Development Prospects of the E-commerce/E-grocery Market in Poland
  • Will Technologies, Logistics, and New Business Models Enable Profitability in E-commerce?

14:45 - 15:25

DEBATA: Przyszłość e-grocery / e-commerce - scenariusze rozwoju rynku w Polsce i regionie

  • Jak kryzys kosztowy zrewidował strategie firm z rynku e-grocery i e-commerce?
  • Na jakich polach stoczy się bitwa o klienta w sektorze handlu online?
  • Logistyka kluczowym elementem budowania doświadczeń zakupowych i jakościowego serwisu
  • Perspektywy rozwoju rynku e-commerce/e-grocery w Polsce
  • Technologie, logistyka i nowe modele biznesowe pozwolą na budowanie rentowności w e-handlu?
  • Scroll to Top