Sebastian Rennack

Sebastian Rennack

Founder | Aletos Retail Advisory

PL: Sebastian Rennack jest założycielem Aletos Retail Advisory, międzynarodowo uznawanym analitykiem i wieloletnim współpracownikiem Lebensmittel Zeitung, wiodącej niemieckiej gazety biznesowej dla sektora FMCG i handlu detalicznego żywnością. Posiada obszerne praktyczne doświadczenie w branży jako były członek międzynarodowych zespołów operacyjnych Grupy Schwarz i Grupy Metro w Niemczech, Polsce, Ukrainie i Rosji.

ANG: Sebastian Rennack is founder of Aletos Retail Advisory, internationally recognized analyst and long-standing contributor to Lebensmittel Zeitung, the leading German business newspaper for the FMCG and food retail sector. He has extensive hands-on industry experience as former member of the international operations teams of Schwarz Group and Metro Group in Germany, Poland, Ukraine and Russia.

14:00 - 14:15

Discount Retailers Change Strategies: Implications for Suppliers

14:00 - 14:15

Dyskonty zmieniają strategie. Co to oznacza dla dostawców?

Scroll to Top