Robert Rękas

Robert Rękas

Prezes Zarządu | Lewiatan Holding

Od 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Lewiatan Holding S.A. Manager z bogatym doświadczeniem w branży spożywczej. Od 2013 roku związany jest z Polską Siecią Handlową Lewiatan, gdzie początkowo zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego zarządzającego dziewięcioma Spółkami Regionalnymi Lewiatana, a następnie w lutym 2019 wszedł do zarządu Lewiatan Holding S.A., gdzie kierował zespołem strategicznym odpowiedzialnym za opracowanie i wdrażanie nowej strategii PSH Lewiatan na lata 2020-2025. Wcześniej związany był m.in. z Grupą Eurocash i Coca-Cola Hellenic Bottling Company.  

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i Politechnice Rzeszowskiej.  

16:15 - 17:00

DEBATE: Good Change in Trade AD 2024 - Scenarios and Expectations

  • Retail expectations from the government
  • Mitigating the impact of discount stores on the market
  • Preserving the diversity of the Polish grocery retail landscape
  • Effective government support for Polish wholesale and retail businesses
  • The role of the UOKiK in the retail sector

MODERATOR: Paweł Jachowski, Deputy Editor-in-Chief of the wiadomoscihandlowe.pl portal

16:15 - 17:00

Debata: Dobra, zmiana w handlu AD 2024 - scenariusze i oczekiwania

  • Czego handel oczekuje od rządu?
  • Jak ograniczyć wpływ dyskontów na rynek?
  • Jak ocalić różnorodność handlu spożywczego w Polsce?
  • Jak rząd powinien wspierać polskie przedsiębiorstwa hurtowe i detaliczne?
  • Rola UOKiK w kontekście sektora detalicznego

MODERATOR: Paweł Jachowski, zastępca redaktora naczelnego portalu wiadomoscihandlowe.pl

Scroll to Top