Rafał Nitecki

Rafał Nitecki

Dyrektor ds. Klientów Kluczowych | Vernity

16:30 - 16:45
Sala DIGITAL &  SUPPLY CHAIN TRENDS

Budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki szybkiemu dostępowi do informacji. 

Scroll to Top