Paweł Tracz

Paweł Tracz

Franczyzobiorca Żabki | Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców

15:10 - 16:00

DEBATE: Franchise 4.0. Business Based on Credibility, Trust, and Technologies

 • Collaborating with franchisees: New rules, new possibilities
 • New technologies in franchising: Building a cohesive network trusted by suppliers
 • Supplier relationship building critical for the distribution sector and its competitiveness
 • Franchisee well-being: A key challenge for franchise networks
 • The role of multi-franchisees in retail and wholesale strategies
 • Scenarios for multi-franchising: Supporting the building of multi-generational family businesses
 • Succession: A challenge for the retail and franchise sector in Poland

MODERATOR: Karol Tokarczyk, Digital Economy Analyst, Polityka INSIGHT

15:10 - 16:00

DEBATA : Franczyza 4.0. Biznes oparty na wiarygodności, zaufaniu i technologiach

 • Współpraca z franczyzobiorcami – nowe zasady, nowe możliwości
 • Nowe technologie we franczyzie, czyli jak budować spójną sieć wiarygodną dla dostawców
 • Budowanie relacji z dostawcami krytyczne dla sektora dystrybucyjnego i jego konkurencyjności
 • Dobrostan franczyzobiorców kluczowym wyzwaniem dla sieci franczyzowych
 • Rola multifranczyzobiorców w strategiach detalistów i hurtowników
 • Scenariusze dla multifranczyzy. Jak wspierać budowę firm rodzinnych na pokolenia?
 • Sukcesja wyzwaniem dla sektora detalicznego i franczyzy w Polsce

MODERATOR: Karol Tokarczyk, analityk ds. gospodarki cyfrowej, Polityka INSIGHT

Scroll to Top