Paweł Surówka

Paweł Surówka

CEO | Grupa Eurocash

Od 1 stycznia 2022 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Grupy Eurocash. W ostatnich latach związany był z sektorem finansowym. W latach 2017-20 pełnił funkcję prezesa Grupy PZU, wcześniej – od 2016 roku – zasiadał na stanowisku CIO i prezesa Zarządu PZU Życie. W latach 2015-16 pełnił rolę doradcy prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego oraz dyrektora bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej na Niemcy. W latach 2013-15 był związany z branżą motoryzacyjną, jako członek Zarządu Grupy Boryszew oraz prezes zarządów jej spółek zależnych w sektorze automotive. W latach 2007-13 był doradcą finansowym w Bank of America Merrill Lynch.

Paweł Surówka ukończył Universit Paris I Panthon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Studiował również na Ludwig Maximilian Universität LMU w Monachium oraz Harvard Kennedy School. Posiada Certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA).

10:05 - 11:10

DEBATE: Wake Up Consumers! Retail Improves Business Models and Seeks New Revenue Streams

  • Consumers emerging from the cost-of-living crisis. Outlook for the coming months
  • Building value for businesses and consumers amid rising costs and stabilizing prices
  • Retail and wholesale companies are improving their business models. In what direction are the changes going?
  • Retail in Poland and around the world is looking for new ways to make money. Where to find them?

MODERATOR:

Łukasz Stępniak, Editor-in-Chief, Wiadomości Handlowe website and magazine

10:05 - 11:10

DEBATA: Obudzić konsumentów! Retail poprawia modele biznesowe i szuka nowych źródeł przychodów

  • Konsument w trakcie wychodzenia z kryzysu kosztów życia. Perspektywy na kolejne miesiące
  • Budowa wartości dla firmy i konsumentów w cieniu rosnących kosztów i stabilizujących się cen
  • Firmy detaliczne i hurtowe poprawiają modele biznesowe. W jakim kierunku idą zmiany?
  • Handel detaliczny w Polsce i na świecie szuka nowych możliwości zarabiania. Gdzie je znaleźć?

 

MODERATOR:

Łukasz Stępniak, redaktor naczelny, portalu i magazynu Wiadomości Handlowe

Scroll to Top