Paweł Stolecki

Paweł Stolecki

Dyrektor Operacyjny | Biedronka

Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny sieci Biedronka, członek zarządu Jeronimo Martins Polska 

Dyrektor operacyjny sieci Biedronka, od 21 czerwca 2023 r. członek zarządu spółki Jeronimo Martins Polska. Jest związany z Biedronką już niemal 25 lat. Od ponad roku pełni funkcję szefa operacji na kraj, wcześniej dyrektora operacyjnego odpowiedzialnego za różne regiony. Karierę w handlu detalicznym rozpoczynał od pracy dla sieci TIP Discount. Wykształcenie zdobywał na International Institute for Management Development (IMD), Católica Lisbon School of Business and Economics, Northwestern University – Kellogg School of Management i Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

15:10 - 15:30

Retail 2024: Between man and innovation

  • Investing in employees is investing in the company's future
  • Labor market landscape and trends that will reshape the retail sector
  •  
  • Technological innovations empowering employees: ESL, self-checkout, traditional counters
  • The data-driven world enabling a deeper understanding of customer needs

MODERATOR: Łukasz Stępniak, Editor-in-Chief of the Wiadomości Handlowe portal and magazine

15:10 - 15:30

Handel 2024: Pomiędzy człowiekiem a innowacją

  • Inwestycje w pracownika, inwestycje w przyszłość firmy
  • Sytuacja na rynku pracy, trendy które zmienią sektor detaliczny
  • Innowacje technologiczne wspierające pracowników: ESL, kasy samoobsługowe, lady tradycyjne
  • Świat danych pomagający lepiej zrozumieć potrzeby klientów

MODERATOR: Łukasz Stępniak, redaktor naczelny portalu i magazynu Wiadomości Handlowe

Scroll to Top