Mirosław Kapustka

Mirosław Kapustka

Poland Area Sales Manager | VusionGroup

14:45 - 15:05

Is this the right time to implement electronic price labels?

14:45 - 15:05

Czy to właściwy moment na wdrożenie elektronicznych etykiet cenowych?

Scroll to Top