Michał Seńczuk

Michał Seńczuk

President of the Board | STUDENAC

Michał Seńczuk jest prezesem Studenac, największej pod względem liczby placówek chorwackiej sieci sklepów spożywczych, która rozwija się zarówno organicznie jak i dzięki ambitnemu programowi przejęć. Od 2018 roku, gdy firmę przejął fundusz private equity Enterprise Investors, Michał Seńczuk przekształcił mały, rodzinny biznes w ogólnokrajową sieć sklepów proximity liczącą na koniec 2023 roku ponad 1250 placówek i zatrudniającą ponad 6500 osób.  

Wcześniej Michał Seńczuk pracował przez ponad 20 lat w polskiej branży handlu detalicznego, w tym w największych sieciach takich jak Biedronka, Żabka i POLOmarket. 

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także program zarządzania na INSEAD. 

10:05 - 11:10

DEBATE: Wake Up Consumers! Retail Improves Business Models and Seeks New Revenue Streams

  • Consumers emerging from the cost-of-living crisis. Outlook for the coming months
  • Building value for businesses and consumers amid rising costs and stabilizing prices
  • Retail and wholesale companies are improving their business models. In what direction are the changes going?
  • Retail in Poland and around the world is looking for new ways to make money. Where to find them?

MODERATOR:

Łukasz Stępniak, Editor-in-Chief, Wiadomości Handlowe website and magazine

10:05 - 11:10

DEBATA: Obudzić konsumentów! Retail poprawia modele biznesowe i szuka nowych źródeł przychodów

  • Konsument w trakcie wychodzenia z kryzysu kosztów życia. Perspektywy na kolejne miesiące
  • Budowa wartości dla firmy i konsumentów w cieniu rosnących kosztów i stabilizujących się cen
  • Firmy detaliczne i hurtowe poprawiają modele biznesowe. W jakim kierunku idą zmiany?
  • Handel detaliczny w Polsce i na świecie szuka nowych możliwości zarabiania. Gdzie je znaleźć?

 

MODERATOR:

Łukasz Stępniak, redaktor naczelny, portalu i magazynu Wiadomości Handlowe

Scroll to Top