Michał Maksymiec

Michał Maksymiec

Dyrektor ds. współpracy z sieciami handlowymi | CPS GfK

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedzę zdobywał także w Karel de Grote-Hogechool w Antwerpii oraz Caledonian University w Glasgow. Ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Marką w Szkole Głównej Handlowej. Ma ponad 15 letnie doświadczenie w badaniach – głównie panelowych (consumer panels, retail audit,) branży FMCG. Od 2010 związany z Grupą GfK (obecnie biznesem Consumer Panel Poland GfK), gdzie jest odpowiedzialny za realizację projektów i doradztwo bazujące na badaniu Panelu Gospodarstw Domowych w połączeniu z innymi źródłami wiedzy. Na przestrzeni lat, współpracował przede wszystkim z marketerami oraz specjalistami od shopper marketingu branży FMCG, a także z klientami z sektora handlu detalicznego. Obecnie kieruje zespołem odpowiedzialnym za sektor Retail FMCG na co dzień współpracując z czołowymi sieciami detalicznymi obecnymi w Polsce.

14:15 - 14:30

Discount stores – where is the market saturation limit for this format?

14:15 - 14:30

Dyskonty – gdzie znajduje się granica nasycenia rynku tym formatem?

Scroll to Top