Michał Iwanciw

Michał Iwanciw

Retail Director | Allegro.pl

Od 8 lat w Allegro gdzie obecnie pełni funkcję: Retail Director. Wcześniej pełnił obowiązki Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu w spółkach z branży IT i elektroniki użytkowej operujących zarówno w segmentach B2B jak i retail. Doświadczony w restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, w tym w budowie i wdrażaniu strategii omnichannel w handlu detalicznym. Absolwent krakowskiej Akademii Ekonomicznej i Oxford Brooks (MBA).

14:00 - 14:40
Sala OMNICHANNEL TRENDS

DEBATA: Po co nam sklepy fizyczne?

Moderator: Ewa Rybołowicz, Dyrektorka ds. nowych technologii, Mplatform

  • Poszerzanie sieci sklepów fizycznych priorytetem dla detalistów na najbliższe lata;
  • Coraz mniej trudniejsze lokalizacje. Jak wykorzystać potencjał rynku;
  • Nowe formaty. Jak budować sieć w oparciu o nowe koncepty i potrzeby konsumentów?;
  • Czy można być ze sklepem jeszcze bliżej klienta?;
  • Miejsce sklepu fizycznego w strategii omnichannelowej i cyfrowym ekosystemie detalicznym;

Scroll to Top