Michał Florkiewicz

Michał Florkiewicz

CEO | Duży Ben

14:45 - 15:40

DEBATE: The Pursuit of the Consumer. Where are all the retail formats heading and what are they looking for?

  • Placing the customer at the heart of retail and e-commerce businesses
  • Meeting customer expectations across sales channels: Who's doing it best?
  • The evolution of retail formats: Embracing differentiating advantages and unique selling propositions
  • Can new retail concepts deliver enhanced customer value?
  • Winning retail and wholesale strategies: Navigating the competitive landscape

MODERATOR: Ewa Rybołowicz, Market Research Director, COMP Innovation Center

14:45 - 15:40

DEBATA: Pogoń za konsumentem. Dokąd idą i czego szukają wszystkie formaty handlowe?

  • Konsument w centrum uwagi sieci detalicznych i biznesów e-commerce
  • Oczekiwania klientów wobec kanałów sprzedaży. Kto na nie najtrafniej odpowiada?
  • W jakim kierunku zmierzają poszczególne formaty? Na jakie przewagi i wyróżniki stawiają?
  • Nowe koncepty handlowe zbudują większą wartość dla klienta?
  • Najskuteczniejsze strategie rozwoju w handlu detalicznym i hurtowym

MODERATORKA: Ewa Rybołowicz, Dyrektora ds. Analiz Rynkowych, COMP Centrum Innowacji

Scroll to Top