Marta Zarzeczna

Marta Zarzeczna

Dyrektorka ds. S&OP+, Danych, Analityki i Doskonałości Łańcucha Dostaw | Mars Wrigley Polska

Dyrektorka ds. S&OP+, Danych, Analityki i Doskonałości Łańcucha Dostaw oraz członkini zespołu zarządzającego Mars Wrigley w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w obszarach finansów, planowania i transformacji zdobyte w konsultingu w Zurich Financial Services, planowaniu sprzedaży w Oriflame i licznych rolach finansowych w Procter and Gamble. Jest doświadczonym liderem zespołów, w tym przechodzących przez zmiany procesowe i organizacyjne.

Do Mars dołączyła w 2019 roku jako Dyrektorka ds. Finansów Rynkowych. Następnie w 2021 roku przejęła zarządzanie kluczowym procesem biznesowym S&OP+, nadzorując również wprowadzanie kompleksowego (E2E) modelu planowania. Pod koniec 2022 roku rozszerzyła swoje obowiązki o obszar analizy danych i podejmowania decyzji przy użyciu nowoczesnych narzędzi oraz koordynację planu działania w zakresie doskonałości usług dla klientów w obszarze łańcucha dostaw.

15:00 - 16:00

DEBATE: Building Value for Companies and Consumers in the Supply Chain, in Times of High Costs

 • The cost crisis has forced a closer relationship and work on optimization and efficiency of trade and suppliers
 • How to use new technologies in building operational excellence and effective purchasing?
 • How can data help in building efficiency and competitiveness of a company?
 • To what extent is the green transformation in the supply chain important for companies, and to what extent for consumers?
 • Purchasing departments in the situation of falling inflation and rising costs. Where to look for a way out?
 • How to buy from foreign suppliers in times of market and economic instability?
 • 15:00 - 16:00

  DEBATA: Budowanie wartości dla firmy i konsumentów w łańcuchu dostaw, w czasach wysokich kosztów

  • Kryzys kosztowy wymusił zbliżenie i prace nad optymalizacją i efektywnością handlu i dostawców
  • Jak wykorzystać nowe technologie w budowaniu doskonałości operacyjnej i skutecznych zakupów?
  • Jak dane mogą pomóc w budowaniu efektywności i konkurencyjności firmy?
  • Na ile zielona transformacja w łańcuchu dostaw jest ważna dla firm, a na ile dla konsumentów?
  • Działy zakupowe w sytuacji spadającej inflacji i rosnących kosztów. Gdzie szukać wyjścia?
  • Jak kupować u zagranicznych dostawców w czasach niestabilności rynków i gospodarki?

  Scroll to Top