Marta Joanna Ziółkowska

Marta Joanna Ziółkowska

Ekspert Rynku Franczyzy | SGH

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Zrównoważonego Biznesu w Instytucie Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ekspertka z 20-letnim doświadczeniem w obszarze funkcjonowania i rozwoju franczyzy w Polsce i świecie. Jej zainteresowania badawcze i doradcze koncentrują się wokół skalowania przedsiębiorstw, nowoczesnych kompetencji w handlu detalicznym, ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, zarządzania kreatywnością w organizacji i przedsiębiorczości społecznej.

Łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktyką gospodarczą współpracując z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi. Zasiada w Sektorowej Radzie ds. kompetencji w handlu przy PARP, Komitecie ds. handlu przy KIG, Radzie Naukowej Akademii Umiejętności Eurocash oraz w Zespole ds. Franczyzy przy Rzeczniku MŚP, jest ekspertką przy Kodeksie Dobrych praktyk dla rynku franczyzy. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego i szkoleń z zakresu franczyzy i handlu detalicznego w Polsce.

Od 20 lat zdobywa międzynarodowe doświadczenie poprzez udział w licznych programach (stypendia zagraniczne, wyjazdy dydaktycznie, międzynarodowe badania naukowe) i wystąpieniach na zagranicznych konferencjach. Prowadziła zajęcia dla studentów zagranicznych i występowała na międzynarodowych konferencjach na całym świecie (m.in. w: USA, Nowej Zelandii, Australii, Indiach, Libii, Malezji, Kanadzie, Chinach, Senegalu, Kenii, Tanzanii, Islandii, Portugalii, Francji, Norwegii, Finlandii, Jordanii, Austrii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Zambii).

Inicjatorka i zarządzająca programami kształcenia w SGH: Studia Podyplomowe Zarządzanie Franczyzą, Studia Podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym program dedykowany dla Grupy Eurocash S.A., Akademia Zarządzania przedsiębiorstwem handlu detalicznego dla Grupy Eurocash S.A. i Akademia Lidera handlu detalicznego dla Grupy Eurocash S.A.

Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania, franczyzy, zielonych kompetencji i przedsiębiorczości społecznej.

Bierze udział w licznych projektach badawczych i dydaktycznych finansowanych ze źródeł unijnych. Jest współinicjatorką projektu wzmacniania postaw przedsiębiorczych wśród kobiet w Afryce, który był realizowany w SGH - New Business Leaders for a New World – BUSINESS LEAD (2021-2023). Projekt umożliwia dostęp do nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych wykorzystywanych w SGH dla studentek z krajów Afryki, a także przyczynia się do wzmacniania relacji SGH z uczelniami afrykańskimi.

W ramach wolontariatu kompetencyjnego działa w organizacjach pozarządowych na rzecz wsparcia kobiet.

14:15 - 14:30

Franchise Boom! To What Extent Can Franchise Systems in Retail Impact the Development of the Sector and the Polish Economy?

14:15 - 14:30

Franczyzowy boom! Na ile systemy franczyzowe w handlu detalicznym mogą wpłynąć na rozwój sektora i polskiej gospodarki?

Scroll to Top