Marcin Zimnicki

Marcin Zimnicki

Dyrektor Retail Technology Hub | Exorigo-Upos SA

Marcin Zimnicki – Dyrektor Retail Technology Hub. Od 11 lat członek Zarządu Exorigo-Upos SA. Z firmą związany od 2004 roku. Absolwent Advanced Management Program w IESE Business School. Odpowiada za zarządzanie pionem software w zakresie autorskich rozwiązań dla branży retail, w tym systemów kasowych, hubu płatniczego Cloud EFT, rozwiązań SmartKSeF i E-PARAGON+. Dodatkowo podlegają mu zespoły: PMO, Badania i rozwój, Koordynacja Kluczowych Klientów oraz Produkcja drukarek fiskalnych.

Scroll to Top