Maciej Kroenke

Maciej Kroenke

Partner | Strategy& Polska

09:50 - 10:10
Sala Inauguracyjna

Cena rządzi! Wielkie upraszczanie modeli biznesowych i relacji z klientami

Scroll to Top