Maciej Czapiewski

Maciej Czapiewski

Dyrektor ds. nowych technologii | MAGO

Dyrektor ds. nowych technologii w MAGO S.A., odpowiedzialny za rozwój i komercjalizację rozwiązań wykorzystujących nowe technologie, nie tylko w szeroko rozumianym retailu.

Praktyk zarządzania z backgroundem finansisty. Członek zarządów, rad nadzorczych, doradca spółek m.in. z branży IT, telekomunikacji, automatyzacji. Od lat na stanowiskach związanych z kreowaniem rozwoju firm w wymiarze produktowym i rynkowym, w szczególności w obszarze usprawnień procesów na styku technologii i powszechnego użytkownika.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami i firmami, realizującymi pionierskie przedsięwzięcia na polskim rynku kart mikroprocesorowych, terminali płatniczych, systemów automatycznego przetwarzania danych, rozwiązań samoobsługowych w sektorach administracyjnym, bankowym, usług prywatnych i publicznych.

12:20 - 13:00

DEBATE: Attracting and Retaining Customers – Effective Strategies. Use of Technology, Data, AI in the Retail Sector

 • Attracting customers: Marketing, promotional and pricing strategies in the FMCG sector for difficult times

 • Building a shopping basket and increasing the number of store visits is a priority for the FMCG industry

 • Gaining an edge: Utilizing format and data in sales, marketing and logistics

 • Digital and technological transformation in retail - productivity and efficiency are key to development

 • Innovation: Digitization is changing the shopping experience in the world of physical stores

 • Use of AI in the retail sector - where to look for opportunities, the potential for change, how to use them?

MODERATOR:

Łukasz Stępniak, Editor-in-Chief, Wiadomości Handlowe website and magazine

12:20 - 13:00

DEBATA: Przyciągnąć i zatrzymać klientów – skuteczne strategie. Wykorzystanie technologii, danych, AI w sektorze retail

 • Kuszenie klientów. Strategie marketingowo-promocyjno-cenowe w sektorze FMCG na trudne czasy

 • Budowanie koszyka zakupowego i zwiększanie liczby wizyt w sklepach priorytetem dla branży FMCG

 • Tworzenie przewag. Wykorzystanie formatu i danych w obszarze sprzedaży, marketingu i logistyki

 • Transformacja cyfrowa i technologiczna w retailu – produktywność i efektywność kluczem do rozwoju

 • Innowacyjność. Cyfryzacja zmienia doświadczenia zakupowe w świecie sklepów fizycznych

 • Wykorzystanie AI w sektorze retail – gdzie szukać możliwości, potencjał zmian, jak je wykorzystać?

 

MODERATOR:

Łukasz Stępniak, redaktor naczelny portalu i magazynu Wiadomości Handlowe

Scroll to Top