Krzysztof Kończyk

Krzysztof Kończyk

Dyrektor | Strategy& Polska

Krzysztof Kończyk ma ponad 15-letnie doświadczenie w obszarach Digital i eCommerce w branżach takich jak: healthcare, bankowość oraz interactive. Sprawnie opracowuje i realizuje kompleksowe strategie cyfryzacji kanałów sprzedaży i obsługi klienta (front-office i back-office), a także wdraża podejście zorientowane na klienta w projektach transformacji cyfrowej, włączając w to eksploracyjne i ewaluacyjne badania użytkowników, warsztaty współtworzenia produktów oraz zwinne metodologie projektowania. Krzysztof Kończyk koordynował także liczne kampanie marketingu cyfrowego, w szczególności performance marketingu, wykorzystując narzędzia takie jak SEM, SEO, marketing automation, display, media społecznościowe oraz synergię online-offline.

12:20 - 13:00

DEBATE: Attracting and Retaining Customers – Effective Strategies. Use of Technology, Data, AI in the Retail Sector

 • Attracting customers: Marketing, promotional and pricing strategies in the FMCG sector for difficult times

 • Building a shopping basket and increasing the number of store visits is a priority for the FMCG industry

 • Gaining an edge: Utilizing format and data in sales, marketing and logistics

 • Digital and technological transformation in retail - productivity and efficiency are key to development

 • Innovation: Digitization is changing the shopping experience in the world of physical stores

 • Use of AI in the retail sector - where to look for opportunities, the potential for change, how to use them?

MODERATOR:

Łukasz Stępniak, Editor-in-Chief, Wiadomości Handlowe website and magazine

12:20 - 13:00

DEBATA: Przyciągnąć i zatrzymać klientów – skuteczne strategie. Wykorzystanie technologii, danych, AI w sektorze retail

 • Kuszenie klientów. Strategie marketingowo-promocyjno-cenowe w sektorze FMCG na trudne czasy

 • Budowanie koszyka zakupowego i zwiększanie liczby wizyt w sklepach priorytetem dla branży FMCG

 • Tworzenie przewag. Wykorzystanie formatu i danych w obszarze sprzedaży, marketingu i logistyki

 • Transformacja cyfrowa i technologiczna w retailu – produktywność i efektywność kluczem do rozwoju

 • Innowacyjność. Cyfryzacja zmienia doświadczenia zakupowe w świecie sklepów fizycznych

 • Wykorzystanie AI w sektorze retail – gdzie szukać możliwości, potencjał zmian, jak je wykorzystać?

 

MODERATOR:

Łukasz Stępniak, redaktor naczelny portalu i magazynu Wiadomości Handlowe

Scroll to Top