Krzysztof Hornicki

Krzysztof Hornicki

Wiceprezes Zarządu w Krajowym Systemie Kaucyjnym | ZWROTKA S.A.

Przedstawiciel pierwszego polskiego podmiotu reprezentującego, który tworzy ogólnokrajowy system kaucyjny dla opakowań na napoje.

Na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ochrona środowiska, uczestnik programu doktorskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Od ponad 15 lat prowadzi audyty, szkolenia i doradztwo środowiskowe, umożliwiające krajowym przedsiębiorcom spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

14:10 - 14:55

DEBATE: Transformation is the Only Way! How the Deposit System and Green Revolution Will Change the Retail Sector and Packaging Market?

 • The Deposit System as an Organizational Challenge for the Entire Supply Chain in the FMCG Sector
 • At What Stage of Implementation Preparation Is the Polish Retail and Food Industry Regarding the Deposit System?
 • Will the System Redirect Customers to Large Stores Offering Better Raw Material Pickup Conditions?
 • How Will the CSRD Directive on Carbon Footprint Reporting Impact Trade-Supplier Relations?
 • How to work on green change in the supply chain? Key challenges and requirements

14:10 - 14:55

DEBATA: Transformacja to jedyna droga! Jak system kaucyjny i zielona rewolucja zmienią sektor detaliczny i rynek opakowań?

 • System kaucyjny wyzwaniem organizacyjnym dla całego łańcucha dostaw w sektorze FMCG
 • Na jakim etapie przygotowań do wdrożenia systemu jest polski handel i przemysł spożywczy?
 • Czy system przekieruje klientów do dużych sklepów, oferujących lepsze warunki odbioru surowców?
 • Jak dyrektywa CSRD dotycząca raportowania śladu węglowego zmieni relacje handel-dostawca?
 • Jak pracować nad zieloną zmianą w łańcuchu dostaw? Kluczowe wyzwania i wymagania
 • Scroll to Top