Katarzyna Gniewosz

Katarzyna Gniewosz

Dyrektor Sprzedaży | Modern Expo

11:45 - 12:05

Reinvent Retail: Responding to Changing Consumer Behavior

11:45 - 12:05

Reinvent retail. Handel musi odpowiedzieć na zmiany zachowań konsumentów

Scroll to Top