Karolina Szleszyńska

Karolina Szleszyńska

Wiceprezeska zarządu | Gremi Personal

Wiceprezeska zarządu Gremi Personal odpowiedzialna za kwestie prawne, w Gremi Personal od 2017 roku.  
Urodzona na Litwie, po ukończeniu prawa w 2015 roku na Uniwersytecie Gdańskim, trzymała rękę na pulsie zmieniającego się ustawodawstwa dotyczącego zatrudnienia oraz legalizacji pracy obcokrajowców. Działania jej zespołu przyczyniają do przygotowania ponad 400 kontrahentów Gremi Personal do wdrożenia zmian z odpowiednim wyprzedzeniem.  
Jej wiedza i osiągnięcia pozwoliły jej awansować na stanowisko Dyrektora ds. Prawno-Administracyjnych w Gremi Personal, gdzie kontynuuje swoją pracę na rzecz zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującym prawem oraz budowania efektywnych procesów obsługi administracyjnej. 
Jej wiedza łączy kontekst prawny z praktyką zatrudnienia i legalizacji obcokrajowców, co czyni ją wyjątkową ekspertką w dziedzinie migracji zarobkowej i zagadnień związanych z rynkiem pracy. Karolina jest cenionym ekspertem, regularnie zapraszanym do dzielenie się wiedzą w mediach takich jak TVN, onet.pl, wp.pl, DlaHandlu, managerplus, oraz PulsHR. 

14:55 - 15:10

Employment trends 2024: Diversity in the labour market

14:55 - 15:10

Trendy w zatrudnieniu 2024: Różnorodność na rynku pracy

Scroll to Top