Karol Kamas

Karol Kamas

Chief Product & Marketing Officer | Pluxee Polska

10:05 - 11:10

DEBATE: Wake Up Consumers! Retail Improves Business Models and Seeks New Revenue Streams

  • The Consumer Emerging from the Cost of Living Crisis: Perspectives for the Coming Months
  • Enticing Customers: Marketing, Promotional and Pricing Strategies in the FMCG Sector
  • Building Value for Businesses and Consumers in the Post-Crisis Era
  • Retail and Wholesale Companies Improve Business Models: What Direction Are the Changes Heading?
  • Retail in Poland and the World Seeks New Earnings Opportunities: Where to Find Them?

10:05 - 11:10

DEBATA: Obudzić konsumentów! Retail poprawia modele biznesowe i szuka nowych źródeł przychodów

  • Konsument w trakcie wychodzenia z kryzysu kosztów życia. Perspektywy na kolejne miesiące
  • Budowa wartości dla firmy i konsumentów w dobie postkryzysu
  • Firmy detaliczne i hurtowe poprawiają modele biznesowe. W jakim kierunku idą zmiany?
  • Handel detaliczny w Polsce i na świecie szuka nowych możliwości zarabiania. Gdzie je znaleźć?

Scroll to Top