Joanna Torbé

Joanna Torbé

Ekspertka ds prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | BCC

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalistą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym zatrudnienia cudzoziemców i delegowania pracowników za granicę. Jest ekspertem Business Centre Club ds. prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców i ubezpieczeń społecznych oraz Przewodniczącą Zespołu Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców przy Rzeczniku MŚP, a także wchodzi w skład Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych VIII kadencji. Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, w tym obejmującą doradztwo w procesach związanych z przejściem części zakładu pracy, tworzeniem struktur w przedsiębiorstwach o złożonym przedmiocie działalności oraz przeprowadzaniem skomplikowanych projektów restrukturyzacji zatrudnienia. Na co dzień współpracuje z organizacjami pracodawców, w tym ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia oraz Sekcją Agencji Opieki. Jest doświadczonym szkoleniowcem, prowadziła szkolenia warsztatowe w szczególności dla Wydawnictwa Forum, Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Związku Pracodawców OKAP, Business Centre Club. Jest także współautorem pozycji książkowych oraz autorką licznych artykułów z zakresu prawa pracy (publikowanych w szczególności w „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”).

16:00 - 16:50

DEBATE: Labor market and demography. The FMCG sector and the economy need a migration strategy… and not only

  • The situation in the labor market in retail trade and the FMCG sector
  • Demography and migration as a challenge for the labor market
  • Does the Polish economy need a migration strategy?
  • How does low unemployment drive automation in the FMCG sector?
  • How to run a retail and FMCG business in times of labor shortage?

16:00 - 16:50

DEBATA: Rynek pracy i demografia. Sektor FMCG i gospodarka potrzebują strategii migracyjnej… i nie tylko

  • Sytuacja na rynku pracy w handlu detalicznym i sektorze FMCG
  • Demografia i migracje wyzwaniem dla rynku pracy
  • Czy polskiej gospodarce potrzebna jest strategia migracyjna?
  • Jak niskie bezrobocie napędza automatyzację w sektorze FMCG?
  • Jak prowadzić biznes handlowy i FMCG w czasach niedoboru rąk do pracy?

MODERATOR: Karol Tokarczyk, analityk ds. gospodarki cyfrowej, Polityka INSIGHT

Scroll to Top