Jarosław Brudnicki

Jarosław Brudnicki

Członek Zarządu, Dyrektor zakupów | POLOmarket

Członek Zarządu, Dyrektor Zakupów Sieci POLOmarket z blisko 30-letnim doświadczeniem w branży retail. W największej polskiej sieci supermarketów od 2010 roku. Wcześniej przez kilkanaście lat zajmował stanowiska managerskie w Jeronimo Martins, będąc odpowiedzialnym między innymi za procesy operacyjne jako District Manager. Poza wysokimi kompetencjami w obszarze zakupów oraz sprzedaży, posiada także duże doświadczenie w zarządzaniu procesami logistycznymi.

14:00 - 14:40
Sala OMNICHANNEL TRENDS

DEBATA: Po co nam sklepy fizyczne?

Moderator: Ewa Rybołowicz, Dyrektorka ds. nowych technologii, Mplatform

  • Poszerzanie sieci sklepów fizycznych priorytetem dla detalistów na najbliższe lata;
  • Coraz mniej trudniejsze lokalizacje. Jak wykorzystać potencjał rynku;
  • Nowe formaty. Jak budować sieć w oparciu o nowe koncepty i potrzeby konsumentów?;
  • Czy można być ze sklepem jeszcze bliżej klienta?;
  • Miejsce sklepu fizycznego w strategii omnichannelowej i cyfrowym ekosystemie detalicznym;

Scroll to Top