Jan Słowik

Jan Słowik

Członek Zarządu ds. Sprzedaży | Lidl Polska

Jan Słowik jest związany z firmą Lidl od 22 lat. Obecnie pełni rolę członka zarządu ds. sprzedaży Lidl Polska, a wcześniej dyrektora logistyki, kierownika działu logistyki oraz kierownika działu rewizji. Pracował także w spółce Lidl International, gdzie na rynku niemieckim był kierownikiem projektu. 

Jan Słowik zdobywał wykształcenie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. 

 

16:00 - 16:30

FiresideChat: New consumer, new categories, new assortment strategies

  • The consumer of the future: Anticipating and exceeding customer needs in retail and supply chains
  • High-protein products: A booming trend on supermarket shelves – Exploring the future prospects
  • Emerging product categories: FMCG industry representatives anticipate upcoming trends
  • Health and specialty categories (lactose-free/gluten-free): Impact on product assortments and future expectations
  • Transparency and traceability: Consumers demand certified products, ingredient scrutiny, and supply chain monitoring

MODERATOR:

Magdalena Stosio-Róg, Deputy Editor-in-Chief, Wiadomości Handlowe magazine

16:00 - 16:30

FiresideChat: Nowy konsument, nowe kategorie, nowe strategie asortymentowe

  • Konsument przyszłości. Handel i dostawcy muszą wyprzedzać potrzeby klientów – jak to robić?
  • Produkty wysokobiałkowe – trend, który mocno wchodzi na sklepowe półki – perspektywy;
  • Nowe kategorie – rozwoju, jakich trendów spodziewają się przedstawiciele sektora FMCG;
  • Zdrowie i kategorie specjalistyczne (bez laktozy/glutenu) – wpływ na sklepowe półki. Czego można się spodziewać?
  • Klienci chcą wiedzieć! Certyfikacja, praca nad składem i monitorowanie łańcucha dostaw;

MODERATOR:

Magdalena Stosio-Róg, zastępca redaktora naczelnego magazynu Wiadomości Handlowe

Scroll to Top