Jakub Żaczek

Jakub Żaczek

Analityk danych i opiekun klienta | CMR

15:40 - 16:00

Alternative smokeless products - trends and innovations in the nicotine products market

15:40 - 16:00

Alternatywne produkty bez dymu - trendy i innowacje na rynku produktów nikotynowych

Scroll to Top