Dorota Laskowska

Dorota Laskowska

Dyrektor Sprzedaży | Orbico Poland

Dorota Laskowska, Dyrektor Sprzedaży Orbico sp. z o.o., odpowiedzialna za kanał tradycyjny i kraje bałtyckie. Od ponad 20 lat związana z rozwojem kanału tradycyjnego. Doświadczenia w budowaniu strategii kanałowej, projektowaniu RTM, współpracy z klientami, negocjacji oraz budowaniu dużych zespołów sprzedaży i egzekucji zbierała w największych firmach FMCG takich jak: Unilever, Danone, Wasa Barilla, Lipton Tea & Infusion. Absolwentka Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Warszawskiego. Motto życiowe: Małe decyzje podejmuj rozumem, a duże sercem

14:30 - 15:25

DEBATE: Wholesale and Distribution. Who will save small-format trade and the FMCG market in Poland?

 • Wholesale in Transformation: How Will Business Models Change in the Distribution Market?
 • Companies Must Change Their Rules of Cooperation with Customers. What Do Partners Expect?
 • How Can Wholesale Utilize Digital Transformation to Elevate Its Development?
 • Development and Cooperation Strategies in the FMCG Market. State and Condition of Distribution and Retail Sectors.
 • Collaboration with Suppliers and Retailers: Building a Competitive Business Model in Wholesale.

14:30 - 15:25

DEBATA: Hurt i dystrybucja. Kto uratuje handel małoformatowy i rynek FMCG w Polsce?

 • Hurt w trakcie transformacji. Jak zmienią się modele biznesowe na rynku dystrybucyjnym?
 • Firmy muszą zmienić zasady współpracy z klientami. Czego oczekują partnerzy?
 • Jak hurt może wykorzystać transformację cyfrową do wejścia na wyższy poziom rozwoju?
 • Strategie rozwoju i współpracy na rynku FMCG. Stan i kondycja sektorów dystrybucyjnego i detalicznego
 • Współpraca z dostawcami i detalistami a budowa konkurencyjnego modelu biznesowego w hurcie
 • Scroll to Top