Artur Czajka

Artur Czajka

Strategic Insights Manager | CPS GfK

16:20 - 16:45

Franchising and traditional trade - scenarios, potential, challenges

16:20 - 16:45

Franczyza i handel tradycyjny – scenariusze, potencjał, wyzwania

Scroll to Top