Andrzej Gantner

Andrzej Gantner

Wiceprezes zarządu, dyrektor generalny | Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

dr inż. Andrzej Gantner – wiceprezes Zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, redaktor naczelny kwartalnika „Food Lex”, członek Rady Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek komitetu nauk o żywności i żywienia Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Żywność Wysokiej Jakości. Reprezentuje PFPŻ ZP w największej europejskiej organizacji przemysłu żywnościowego Food Drink Europe. Od ponad 20 lat związany z gospodarką żywnościową w zakresie zarządzania, marketingu, public relations, społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor licznych publikacji i analiz dotyczących rynku żywności oraz gospodarki żywnościowej.

14:10 - 14:55

DEBATE: Transformation is the Only Way! How the Deposit System and Green Revolution Will Change the Retail Sector and Packaging Market?

 • The Deposit System as an Organizational Challenge for the Entire Supply Chain in the FMCG Sector
 • At What Stage of Implementation Preparation Is the Polish Retail and Food Industry Regarding the Deposit System?
 • Will the System Redirect Customers to Large Stores Offering Better Raw Material Pickup Conditions?
 • How Will the CSRD Directive on Carbon Footprint Reporting Impact Trade-Supplier Relations?
 • How to work on green change in the supply chain? Key challenges and requirements

14:10 - 14:55

DEBATA: Transformacja to jedyna droga! Jak system kaucyjny i zielona rewolucja zmienią sektor detaliczny i rynek opakowań?

 • System kaucyjny wyzwaniem organizacyjnym dla całego łańcucha dostaw w sektorze FMCG
 • Na jakim etapie przygotowań do wdrożenia systemu jest polski handel i przemysł spożywczy?
 • Czy system przekieruje klientów do dużych sklepów, oferujących lepsze warunki odbioru surowców?
 • Jak dyrektywa CSRD dotycząca raportowania śladu węglowego zmieni relacje handel-dostawca?
 • Jak pracować nad zieloną zmianą w łańcuchu dostaw? Kluczowe wyzwania i wymagania
 • Scroll to Top