Alfred Bujara

Alfred Bujara

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”

16:00 - 16:50

DEBATE: Labor market and demography. The FMCG sector and the economy need a migration strategy… and not only

  • The situation in the labor market in retail trade and the FMCG sector
  • Demography and migration as a challenge for the labor market
  • Does the Polish economy need a migration strategy?
  • How does low unemployment drive automation in the FMCG sector?
  • How to run a retail and FMCG business in times of labor shortage?

16:00 - 16:50

DEBATA: Rynek pracy i demografia. Sektor FMCG i gospodarka potrzebują strategii migracyjnej… i nie tylko

  • Sytuacja na rynku pracy w handlu detalicznym i sektorze FMCG
  • Demografia i migracje wyzwaniem dla rynku pracy
  • Czy polskiej gospodarce potrzebna jest strategia migracyjna?
  • Jak niskie bezrobocie napędza automatyzację w sektorze FMCG?
  • Jak prowadzić biznes handlowy i FMCG w czasach niedoboru rąk do pracy?

MODERATOR: Karol Tokarczyk, analityk ds. gospodarki cyfrowej, Polityka INSIGHT

Scroll to Top