Agnieszka Koc

Agnieszka Koc

Dyrektor ds. Ochrony Środowiska | Jerónimo Martins Polska, sieć Biedronka

Pasjonatka tematów zrównoważonego rozwoju, śladu węglowego, eko-projektowania i cyrkularności. Od ponad 20 lat związana z tematami ochrony środowiska w branży FMCG. Obecnie odpowiada za

rozwój i realizację strategii ochrony środowiska w całym łańcuchu wartości w sieci Biedronka m.in. budowanie świadomości ekologicznej wewnątrz i na zewnątrz organizacji, wdrażanie praktyk minimalizujących wpływ firmy na środowisko, system zarządzania środowiskiem, współpracę w obszarze eko-projektowania opakowań oraz bioróżnorodność.

14:10 - 14:55

DEBATE: Transformation is the Only Way! How the Deposit System and Green Revolution Will Change the Retail Sector and Packaging Market?

 • The Deposit System as an Organizational Challenge for the Entire Supply Chain in the FMCG Sector
 • At What Stage of Implementation Preparation Is the Polish Retail and Food Industry Regarding the Deposit System?
 • Will the System Redirect Customers to Large Stores Offering Better Raw Material Pickup Conditions?
 • How Will the CSRD Directive on Carbon Footprint Reporting Impact Trade-Supplier Relations?
 • How to work on green change in the supply chain? Key challenges and requirements

14:10 - 14:55

DEBATA: Transformacja to jedyna droga! Jak system kaucyjny i zielona rewolucja zmienią sektor detaliczny i rynek opakowań?

 • System kaucyjny wyzwaniem organizacyjnym dla całego łańcucha dostaw w sektorze FMCG
 • Na jakim etapie przygotowań do wdrożenia systemu jest polski handel i przemysł spożywczy?
 • Czy system przekieruje klientów do dużych sklepów, oferujących lepsze warunki odbioru surowców?
 • Jak dyrektywa CSRD dotycząca raportowania śladu węglowego zmieni relacje handel-dostawca?
 • Jak pracować nad zieloną zmianą w łańcuchu dostaw? Kluczowe wyzwania i wymagania
 • Scroll to Top