Retail Trends 2022 odbędzie się 24 maja w Warszawie

Registration – Partners

CONGRESS: RETAIL TRENDS 2023
PLACE: MCC Mazurkas Okęcie (Poznańska 177, Ożarów Mazowiecki)
DATE: 25 MAY 2023


  REGISTRATION FOR PARTNERS
  TO PARTICIPATE IN THE CONGRESS AS A PARTNER, PLEASE FILL IN THE FORM:

  Please select entrance card type

  STANDARDVIP
  1. FIRST NAME (REQUIRED):

  2. SURNAME (REQUIRED):

  3. POSITION (REQUIRED):

  4. I REPRESENT (MANDATORY):
  PRODUCER/DISTRIBUTOR/IMPORTERSUPPLIER OF GOODS/SERVICESOTHER
  5. COMPANY NAME (MANDATORY):

  6. E-MAIL ADDRESS (MANDATORY):

  7. . DIRECT CONTACT PHONE NUMBER (MANDATORY):

  8.COMPANY LOGO (TO BE INCLUDED IN THE PARTICIPANT BADGE) (MANDATORY):
  (ALLOWED FILE FORMATS: GIF|PNG|JPG|JPEG|TIF|TIFF – MAX 5 MG):

  ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS (pole obowiązkowe):

  MARKETING CONSENTS
  THE BELOW CONSENTS MAY BE WITHDRAWN AT ANY TIME BY CONTACTING THE ORGANISER. THE WITHDRAWAL OF CONSENT SHALL NOT AFFECT THE LAWFULNESS OF PROCESSING CARRIED OUT BEFORE ITS WITHDRAWAL.
  I GRANT TO WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O. WITH ITS REGISTERED OFFICE IN WARSAW (02-676), AT UL. POSTĘPU 18B, THE FOLLOWING CONSENTS:


  IF YOU WANT TO SEE THE LIST OF TRUSTED PARTNERS OF WYDAWNICTWO GOSPODARCZE, PLEASE SEND AN E-MAIL TO THE ADDRESS: KONTAKT@RETAILTRENDS.PL.


  INFORMATION CLAUSE

  Under Article 13 of Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 (GDPR) we inform that:

  1. The controller of personal data is Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o, with its registered office in Warsaw (02-676) at ul. Postępu 18B. To any matters relating to the processing of personal data and exercising your rights related to the processing of personal data, please contact our Personal Data Officer at the following e-mail: address admin@wydawnictwogospodarcze.pl

  ROZWIŃ
  2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:
  • organizacji Kongresu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy w przypadku stron umowy lub uzasadniony interes Administratora w pozostałych przypadkach (art. 6 ust. 1. lit. b lub lit. f RODO),
  • prowadzenia rachunkowości Administratora i rozliczeń podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • prowadzenia działań marketingowych i promocji produktów i usług Administratora oraz podmiotów trzecich oraz udostępnienia danych tym podmiotom, w tym do profilowania – podstawą prawną jest wyrażona zgoda lub realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego w postaci marketingu (art. 6 ust. 1 a lub f RODO),
  • rejestracji, przechowywania, udostępniania i rozpowszechniania przebiegu wydarzenia w formie obrazu i dźwięku, w tym także wypowiedzi i wizerunków Uczestników oraz ich przedstawicieli i personelu, a także rozpowszechniania tych materiałów – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci promocji i archiwizacji (art. 6 ust. 1 f RODO),
  • obsługi organizacyjnej, administracyjnej, informatycznej i zabezpieczenia Kongresu, w tym kontaktowania się z Uczestnikami oraz ich przedstawicielami i personelem – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci organizacji wydarzenia (art. 6 ust. 1 f RODO),
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).
  3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Kongresie. Dane przedstawicieli i personelu w powyższym zakresie uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawców.
  4. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, w celu dopasowania przesyłanych ofert do Państwa preferencji.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
  • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
  • w zakresie danych rachunkowych i podatkowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań skarbowych i księgowych związanych z dokumentacją rachunkową,
  • w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania.
  • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
  Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.
  6. Odbiorcą danych mogą być:
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, księgowe, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, firmy cateringowe i organizujące kongres, usługi ochrony, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
  • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, finansowych i ubezpieczeniowych, zarządzania dokumentacją),
  • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy i zgody – przenoszenia danych osobowych,
  • wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego powyżej.

  Scroll to Top