Retail Trends 2022 odbędzie się 24 maja w Warszawie

BEZPIECZNY KONGRES

Procedury bezpieczeństwa

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas RETAIL TRENDS 2022 opracowaliśmy szczególne środki ostrożności. W oparciu o wytyczne organów państwowych i doświadczenie przy organizacji podobnych wydarzeń został opracowany regulamin bezpieczeństwa, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego udziału wszystkich uczestników wydarzenia. Wdrożyliśmy specjalne procedury szybkiego reagowania i środki bezpieczeństwa, które regulują sposób postępowania i organizację w zakresie higienicznym, dystansu społecznego oraz rozwiązań logistycznych.

Środki przeciwdziałania epidemii COVID-19

W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz obostrzeniami z nią związanymi, w RETAIL TRENDS 2022 mogą wziąć udział uczestnicy, którzy:

  • nie są osobami zakażonymi COVID-19,
  • nie mają objawów COVID-19, takich jak duszność, podwyższona temperatura ciała, objawy przeziębieniowe,
  • nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
  • w ciągu ostatnich 10 dni przed wydarzeniem nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 i spełniają jeden z następujących warunków:
    • posiadają negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 wykonanego maks. 48h przed wydarzeniem i okażą przy wejściu na wydarzenie stosowne potwierdzenie wyniku testu (papierowe lub elektroniczne),
    • są ozdrowieńcami po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy i okażą przy wejściu na wydarzenie stosowne potwierdzenie tego statusu np. Unijny Certyfikat Covid,
    • są zaszczepieni przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęli wymaganą dla danego preparatu liczbę dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem i okażą przy wejściu na wydarzenie ważne unijne cyfrowe zaświadczenie COVID (Unijny Certyfikat Covid, UCC ) w postaci elektronicznej lub papierowej lub zaświadczenie uznawane za równoważne z UCC (wydane przez państwo trzecie – spoza Unii Europejskiej). 
Scroll to Top